ทีมงานของเรา

การจัดการ

General Manager

ผู้จัดการทั่วไป

HR

ผู้จัดการอย่างเป็นทางการ

Production Manager

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Products Manager

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

Purchase Manager

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

Sales Manager

ผู้จัดการฝ่ายขาย